All Time High ATH

Wat bedoelen we met All Time High ATH?

De term ATH is de afkorting voor ‘All Time High’. Simpelweg gezegd wordt hiermee de hoogst behaalde koers (prijs) van een cryptocoin bedoeld.

Airdrop

Wat is een Airdrop?

Een (cryptocoin) airdrop is het weggeven van kleine hoeveelheden coins aan de leden van de gemeenschap van een specifieke (nieuwe) coin. In veel gevallen ontvangen de communityleden de coins geheel gratis of als tegenprestatie voor het uitvoeren van kleine taken. De achterliggende gedachte is dat het weggeven van een coin gratis publiciteit genereert en het zou kunnen helpen bij de distributie van de coin.

AFM

Waar staat AFM voor?

De AFM is de afkorting voor de Autoriteit Financiële Markten. Als opvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is deze organisatie belast met het toezicht op de financiële markten is Nederland. De waakhondfunctie van de AFM zorgt ervoor dat het zich sterk kan maken voor een transparant en eerlijk functioneren van de diverse onderdelen van de financiële markt(en).

Bitcoin Adres

Wat is een bitcoin adres?

Een cryptocoinadres is een unieke combinatie van cijfers en letters wat wordt gebruikt om cryptocurrency te verzenden, te ontvangen of om op te slaan. Deze adressen bestaan uit een combinatie van letters en cijfers, vaak met een lengte van 25 – 36 tekens. Het adres kan ook verwijzen naar de openbare sleutel die de houder, in combinatie met de private key, in staat stelt om een transactie te verifiëren.